En route to Pokhara, Nepal

Copyright 2023 © Kalle Taro